Witaj w SP-QRP
Szukaj


Menu

 Główne
 Strona główna
 Twoje konto
 Szukaj
 Ankiety
 Wyślij artykuł
 Wyloguj się
 Strony
 Dla początkujących
 Technika
 Ranking SP-QRP
 Minigiełda
 Zawody
 Recenzje sklepów
 Free QRP
 Forum
 Info
 Archiwum
 Tematy
 Statystyki
 Skrzynka kontaktowa
 Sponsorzy
 Użytkownicy SP-QRP.PL
 Cluster SP-QRP
 Zasoby
 Pliki
 Linki
 Galeria SP-QRP

Użytkownicy
Witaj, Anonimowy
Login
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: esco4777
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 2882

Na stronie:
Gości: 73
Użytkowników: 0
Razem: 73

Licznik
Otrzymaliśmy
20500471
odsłon strony od 08.06.2005

 
PUK 2011 - zgłoszenieFORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO KONKURSU
PUK - Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie 2011
Zgłoszenie udziału w konkursie PUK 2011 jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU PUK 2011

Celem Konkursu PUK-2011 (Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie) jest promocja samodzielnego projektowania i budowy urządzeń elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora i krótkofalowca oraz propagowanie idei pracy zespołowej, samokształcenia i rozwijania zainteresowań technicznych.
Konkurs jest organizowany przez Grupę SP-QRP (sp-qrp.pl) oraz Grupę SP-HomeMade (sp-hm.pl), pod patronatem redakcji Świata Radio i Elektroniki Praktycznej.

Uczestnikiem konkursu może być konstruktor lub zespół konstruktorów, zarówno polski, jak i zagraniczny, który zgłosi swój udział oraz dostarczy do oceny działające urządzenie/urządzenia wraz z opisem/dokumentacją na spotkanie Warsztaty QRP 2011, które odbędzie się na początku września 2011 (dokładny termin będzie ogłoszony później).

Urządzenia zgłaszane do konkursu powinny być oryginalnymi projektami, nigdzie nie publikowanymi, w postaci kompletnego, pełnego opisu. Dopuszcza się wcześniejsze przedstawienie idei urządzenia na portalach sp-qrp.pl lub sp-hm.pl, jak również dopuszcza się zgłoszenia urządzeń zbudowanych na podstawie projektów innych autorów, pod warunkiem istotnej ich rozbudowy i oryginalnych zmian konstrukcyjnych, rozszerzających funkcjonalność, walory użytkowe lub znacznie poprawiających parametry.

Zgłoszenia
Prace mogą być zgłaszane w jednej z czterech kategorii:
1 Kategoria A - urządzenia odbiorcze (RX), nadawcze (TX) lub nadawczo-odbiorcze (TRX)
2 Kategoria B - urządzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urządzenia pomocnicze
3 Kategoria C - anteny i urządzenia antenowe (przełączniki, tunery)
4 Kategoria D - Dla początkujących - dowolne urządzenia odwzorowywane przez początkujących konstruktorów, na podstawie istniejących, dostępnych opisów

Można zgłaszać dowolną ilość prac w każdej kategorii.
Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.sp-qrp.pl
Termin składania zgłoszeń: 15 sierpnia 2011

Prace konkursowe
Działający model urządzenia wraz z dokumentacją może być dostarczony do oceny komisji osobiście lub może być przesłany pocztą (osobista prezentacja nie jest obowiązkowa). Dokumentacja powinna zawierać co najmniej: opis urządzenia, schemat elektryczny, opis sposobu uruchamiania.
Ocena prac
Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu. Członkowie komisji nie mogą być uczestnikami konkursu. Skład komisji zostanie ogłoszony w czasie otwarcia Warsztatów QRP 2011.
Prace będą oceniane punktowo, w następujących aspektach:
- oryginalność opracowania (wkład pracy autora), poprawność i elegancja rozwiązań konstrukcyjnych . 0..25 pkt.
- bezpieczeństwo zastosowanych rozwiązań układowych . 0...5pkt.
- jakość i estetyka wykonania elektroniki i mechaniki . 0...5 pkt.
- dokumentacja (opis działania, procedury uruchamiania) . 0...10pkt.
- możliwość i łatwość odwzorowania urządzenia . 0...5 pkt.
Końcowa ocena jest sumą wszystkich uzyskanych punktów (maks. 50 pkt)

Nagrody
W każdej z kategorii A, B, C przewiduje się jedną nagrodę główną za zajęcie pierwszego miejsca, oraz upominki za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategoriach A, B, C i dla wszystkich uczestników w kategorii D. Komisja konkursowa może odstąpić od przyznawania nagrody głównej w danej kategorii.
Nagroda Publiczności . specjalna, dodatkowa nagroda, przyznawana jest na podstawie liczby głosów oddanych w plebiscycie uczestników Warsztatów QRP 2011.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.
Wszystkie prace będą opublikowane w specjalnym wydawnictwie (broszura) i na stronie internetowej Konkursu PUK-2011 oraz przedstawione na łamach miesięcznika Świat Radio.

Zapoznałem się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.
(c) sq2dylSP-QRP.PL
SP-QRP.PL
Tworzenie strony: 0.03 sekund